Top 5 spijt van stervenden

Top 5 spijt van stervenden

Gedurende ons leven leren we levenslessen van mensen die ons omringen, van mensen die we bewonderen, waar we boeken van lezen of die we kennen en een heel lang leven geleid hebben. Soms kun je echter ook levenslessen vinden op onverwachte plekken, en komen de lessen eigenlijk te laat. Laat deze lessen voor jou op tijd zijn!

Spijt

Waar stervenden spijt van hebben.

Bronnie Ware verzorgde als verpleegkundige stervenden in hun laatste levensfase. Tijdens de laatste weken beseften velen wat zij werkelijk hadden willen doen in hun leven en wat ze anders zouden doen. Door haar openhartige gesprekken deed ze veel inzichten op en zij ontdekte dat veel van de mensen die zij begeleidde van dezelfde dingen spijt hadden. Zo ontstond er een Top 5 van dingen waar mensen in hun levensfase het meeste spijt van hadden.Deze staan in haar boek ‘The top 5 regrets of the dying’. Laten wij leren van deze terugkerende thema’s, zodat wij ons leven anders kunnen inrichten.

 • Levensles 1: Was ik maar trouw geweest aan mijzelf
  Had ik maar de moed gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf, in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Dit was het meest voorkomende thema. Als mensen beseffen dat hun leven bijna voorbij is, zien ze heel duidelijk hoeveel dromen niet zijn uitgekomen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt en moesten er bijna voor sterven om te beseffen dat het te wijten was aan keuzes die ze gemaakt hadden, of juist niet hadden gemaakt. Vanaf het moment dat je gezondheid achteruit gaat, is het te laat. Gezondheid brengt enorm veel vrijheid met zich mee, wat maar heel weinig mensen zich realiseren.
 • Levensles 2: Had ik maar niet zo hard gewerkt
  ‘Had ik maar meer tijd gemaakt voor mijn dierbaren.’ Dit was een uitspraak van iedere man die Bronnie verpleegde, maar ook vrouwen voelden deze spijt. Zij vonden dat ze het opgroeien van hun kinderen hadden gemist en te weinig tijd hadden doorgebracht met hun partner. Bronnie’s tip: Door de vereenvoudiging van je levensstijl en het maken van bewuste keuzes, is het mogelijk om van minder inkomen dan nu rond te komen. En door het creëren van meer ruimte in je leven, word je gelukkiger en sta je meer open voor nieuwe mogelijkheden, die meer geschikt zijn voor een nieuwe levensstijl.
 • Levensles 3: Had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten.
  Veel van de stervenden ontdekten dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt, vaak om vrede te houden met anderen. Als gevolg hiervan leefden ze een middelmatige bestaan en werden ze nooit de persoon tot wie zij werkelijk toe in staat waren om te worden. Veel van hen ontwikkelden een slechtere gezondheid door bitterheid en wrok en door het opkroppen van emoties. We hebben geen controle over de reacties van anderen, dus wees eerlijk naar anderen, hoe moeilijk dat soms ook is. Uiteindelijk brengt het je relatie met iemand naar een nieuw en hoger niveau. De gezonde relaties zullen blijven en de ongezonde relaties die je in leven hebt zullen dan verdwijnen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, uiteindelijk win je hier alleen maar mee.
 • Levensles 4: Had ik maar niet mijn vrienden uit het oog verloren.
  Vaak realiseerden ze zich pas te laat dat oude vrienden belangrijk zijn en konden in hun laatste weken hun kameraden niet meer opsporen. Velen waren zo verstrikt in de dagelijkse gang van hun eigen leven, dat ze gouden vriendschappen hadden laten wegglijden door de jaren heen. Er was grote spijt dat vriendschappen niet de tijd en moeite hadden gekregen die zij verdienden. Iedereen mist zijn vrienden als ze sterven. Het is gebruikelijk dat iedereen met een drukke levensstijl vriendschappen verwaarloost. Iedereen probeert zijn financiën en nalatenschap op orde te krijgen, maar als mensen worden geconfronteerd met hun naderende dood, valt alles van waarde weg. Dan wil men alleen nog dingen op orde krijgen met de mensen die ze liefhebben. Dat is alles wat overblijft in de laatste weken, liefde en relaties.
 • Levensles 5: Had ik mezelf wat meer geluk gegund.
  Dit was ook een thema dat erg veel terug kwam. Veel van Bronnie’s cliënten wisten tot het einde niet dat geluk een keuze is. Ze waren tijdens hun leven blijven steken in oude patronen en gewoonten. Het zogezegde ‘comfort’ van gewoonte en bekendheid hield hun levens en emoties gaande op dezelfde weg. Door angst voor verandering deed men het voordoen aan zichzelf en anderen alsof zij tevreden waren, terwijl zij diep van binnen verlangden naar een ander leven. Als je op je sterfbed ligt, maken de meningen van anderen ineens niets meer uit. Dus probeer het te voldoen aan de verwachtingen van anderen los te laten, lang voordat je sterft!

Als er maar een ding is dat je van deze wijze lessen kan leren is het dat jij de enige bent die weet waar je gelukkig van wordt en dat je NU leeft. Waarom zou je wachten je dromen te laten uitkomen?